Mesajı Okuyun
Old 13-03-2007, 23:47   #2
advokat34

 
Varsayılan

Muris sağlığında malvarlığına yönelik olarak ölüme bağı tasrruflar yapabilir. Fakat bu tasarruflar malvarlığının, diğer mirasçılarının saklı payları dışında kalan miktarı için geçerlidir. Çünkü mirasçıların sadece saklı payları için dava açma hakları vardır. Saklı pay dışında kalan miktar için murisin sağlığında elbette tasarruf serbestisi vardır. Ancak murisin ölümünden sonra mirasçılarının saklı payları için bir talepleri olmazsa, lehine vasiyet yapılan mirasçının o taşınmazlarla ilgili tasarruf edebileceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta karşı taraftan bir itiraz veya talep gelmedikçe vasiyetname doğrultusunda B lehine işlem yapılmasında ve yine B' nin tasarruf hakkında bir sıkıntı yaşanmaması gerekir.