Mesajı Okuyun
Old 20-11-2009, 11:38   #3
Av.Erhan AKTAŞ

 
Varsayılan

(11) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.

olayda daha sonradan (denetim süresi içinde ) kasıtlı bir suçtan ceza almışsa bunun cezası çektirileceği gibi sonradan verilecek cezada da h.a.g.b. karar verilemez...zaten h.a.g.b. karar verilirken hakimde bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluştuğu için yapılmaktadır. şahıs denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlerse önceki cezası açıklanır.