Mesajı Okuyun
Old 31-08-2006, 17:15   #1
Av.Selim HARTAVİ

 
Olumlu Kanuna KarŞi Hİle Muvazaa

MURİS MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAK İÇİN BÖLGEYE KADASTRONUN GİRMESİNDEN FAYDALANARAK KADASTRO KANUNU 13/B md DAYANARAK TAPUDA KENDİ ADINA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLARININ 2/3 ÜNÜN EŞİ ADINA TESPİTİNE KADASTRO TEKNİSYENİNİ HUZURUNDA MUVAFAKAT VERİYOR.
2-) MUVAZAA DAVASI AÇILIYOR MAHKEMECE YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA MUVAZAA DAVASININ KABULÜ İLE DAVALI ADINA OLUŞTURULAN 2/3 TAŞINMAZLARIN TAPU KAYITLARININ İPTALİNE KARAR VERİLİYOR.
3- HÜKÜM DAVALI VEKİLİ TARAFINDAN TEMYİZ EDİLİYOR YARGITAYCA YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA KADASTRO KANUNU 13/B YE GÖRE VERİLEN MUVAFAKATLARDE MUVAZAAYA DAYANILAMAYACAĞINDAN SÖZ EDİLEREK DAVANIN REDDİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDE KARAR VERİLİYOR.
MAHKEME BOZMA KARARI HAKKINDA DURUŞMA GÜNÜ VERİYOR
4- BOZMA KARARINDAN SONRA DURUŞMADA DAVACI MUVAZAAYLA BİRLİKTE KANUNA KARŞI HİLENİN VARLIĞININDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASINI TALEP EDEREK. Murisin davalı ile anlaşarak neredeyse terekesinin tamamını mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla Kadastro kanunu 13/B md istifade ederek harici satış görüntüsü altında davalı üzerine geçirmiştir. Halbuki bunu yasanın emredici hükümlerine uygun olarak yapmış olsaydı 818 Sayılı BK 18 md si ile 4721 sayılı TMK 705-706 md leri uyarınca veya 1974 tarihli YİBK na göre yapmış olduğu işlemler iptal olunacaktı. Miras bırakanın yasanın bu emredici hükmünden kaçınmak ve mal kaçırma amacını gerçekleştirmek için bu yola başvurmuş olmasının ileri sürülmesi KANUNA KARŞI HİLE olgusuna uygun bir gerekçe olarak gösterilebilir mi?

KANUNA KARŞI HİLE MAHKEMENİN RESEN GÖZETMESİ GEREKEN BİR DURUM ANCAK MAHKEME BU HUSUSU İNCELEMEDEN BOZMA KARARINA UYMUŞTUR. BU AŞAMADAN SONRA (YARGITAY AŞAMASINDA) KANUNA KARŞI HİLE OLGUSUNU İLERİ SÜRMEK TEMYİZ AŞAMASINDA YARGITAY TARAFINDAN DİKKATE ALINIR MI YADA NE GİBİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR. BİLGİ VE TECRÜBE BAKIMINDAN BU TÜR DAVALARLA KARŞILAŞMIŞ OLAN ARKADAŞLARIN YAZACAĞI CEVAPLAR İÇİN SİMDİDEN TESEKKÜRLER...
SAYGILARIMLA

</I>