Mesajı Okuyun
Old 16-11-2011, 11:51   #6
Av. Ahmet Rahman METİN

 
Varsayılan

Bahsettiğiniz hususun 6100 sayılı HMK md 180 de belirtilen davanın tamamen ıslahı olarak değerlendirileceği kanaatindeyim.

Açtığınız dava da ıslah talebiniz de HMK 4. maddede belirtilen kiralanan taşınmaz hakkında olduğundan yapacağınız iş bu ıslah görev açısından da sıkıntı olmayacaktır.
Ancak ıslah yolu bir kez kullanılmakla biteceğinden kapsamlı bir incelemenin ardından ıslah dilekçesinin verilmesi faydalı olacaktır.