Mesajı Okuyun
Old 19-11-2007, 22:08   #3
Gemici

 
Varsayılan

Sayın iku11,
elinizdeki karar henüz kesinleşmemiş bir karar. Kesinleşmemiş karara karşı tarafların bir aylık bir itiraz süreleri var. Taraflardan herhangi birisi bu bir aylık süre içinde bir üst mahkemede karara itiraz etmezse karar keşinleşir. Bir aylık süre geçtikten sonra karar kesinleşmiş olur ve bu kesinleşme karara şerh edilir. Alacaklı taraf kesinleşmiş karara dayanarak cebri icra mekanizmasını harekete geçirir.

Bazı durumlarda karar kesinleşmeden de cebri icra yoluna başvurma olanağı var.
Medeni usul yasasının (ZPO) 708 Maddesi davayı kazanan tarafa kararın kesinleşmesini beklemeden ve bir teminat göstermeden geçici cebri icra yoluna başvurma olanağını tanıyor. ZPO 708. Bent 10'a göre konusu para olan ve istinaf yolunun açık olduğu kararlar alacaklı tarafa herhangi bir teminat göstermeden cebri icra olanağı tanıyor. Madde 711 mahkemeye bu icra yolunu kısıtlama olanağı tanıyor. Buna göre mahkeme borçluya, belirli bir teminat göstermesi kaydıyla, cebri icrayı önleme olanağını tanıyabiliyor. Mahkemenin belirttiği teminatı yatıran borçlu geçici cebri icrayı önleyebilir, eğer alacaklı cebri icraya başlamadan önce gerekli teminatı yatırmamışsa.

Teminat yatırma uygulamasının gayesi, istinaf itirazının nasıl sonuçlanacağı belli olmadığından, alacaklının daha kesinleşmemiş bir karara dayanarak borçlunun malını haczedip onu zor duruma sokmasını önlemek. Davacı için faydası, davalının karar kesinleşinceye kadar veya ıstinaf davası sonuçlanıncaya kadar, mallarını elden çıkarıp davacıyı zarara sokmaması.

Sizin yapmanız gereken en önemli şey kararın kesinleşmiş olup olmadığına bakmak.

Saygılarımla