Mesajı Okuyun
Old 08-01-2021, 14:46   #4
lawyer sawyer

 
Varsayılan

Tebliğin 25. maddesinin 6. fıkrasına göre ;
''İcra işleminin durdurulması için, ilama karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlunun ilamın icrasını durdurabilmek için takip edilen vekalet ücreti dahil borç tutarı için teminat verildiği ve istinaf veya temyiz başvurusunun reddedilmesi üzerine teminata konu paranın alacaklının avukatına ödendiği durumlarda, vekalet ücretine ilişkin nakden veya hesaben ödemenin ne zaman gerçekleşeceği bilinemeyeceğinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Anı şekilde, icra işlemleri sonucu borçluya haciz uygulanması ve hacze konu mallarının satılması veya borcun, kefil ve benzeri üçüncü kişilerden tahsil edilmesi durumlarında da borçlunun gelir vergisi tevkifatı yapması söz konusu olmayacaktır. Bu durumlarda da serbest meslek erbabı olan avukat tarafından borçlu adına serbest meslek makbuzu düzenlenerek avukat tarafından elde edilen tevkifata konu olmayan vekalet ücreti, serbest meslek kazancına dahil edilerek ilgili geçici vergilendirme dönemleri ve yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecektir.''

Bu metinden istinafa giden ve reddeilen dosyalarda ( borçlu vergi yükümlüsü ise ) tevkifat yapılmayacağı net anlaşılmaktadır. Ancak son cümle biraz kafamı karıştırdı; bu durumda tevkifat yapılmamasının yanı sıra SMM stopajlı olarak kesilip mi beyan edilecek, yoksa borçlunun vergi yükümlüsü olduğu durumlarda dahi stopajlı kesilmeyecek midir? Cevabın ilk şık olduğunu düşünmekteyim ancak yine de emin olamadım. Özellikle pratikte bu durumla karşılaşan var mıdır ? Teşekkür ederim.