Mesajı Okuyun
Old 23-12-2011, 16:09   #6
Av.Sabriye Dursun

 
Varsayılan

Burada dikkat edilmesi gereken konu Fransanın birleşmiş milletler sözleşmelerini ihlal ettiğinin tepitidir.Yoksa soy kırım olup olmadığının karara bağlanması değil.1945 tarihli sözleşmenin 1.m 3.bendi temel hak ve özgürlüklerin kabulü 1948 tarihli sözleşmenin 6.m si ise soy kırım olup olmadığının tespitini sadece Türk mahkemeleri yapabilir.Fransa bu iki maddeyi de ihlel etmiştir.Talep yalnız sözleşmelerin ihlal edildiğinin tespiti ile sınırlı kalırsa Lahey Adalet divanına baş vurulduğunda (Tek taraflı Türkiye baş vurabilir)Fransanın bu sözleşmeleri ihlal ettiği açıkça görülecektir.Bu da Türkiye lehine bir karar olacaktır.Çünkü Ermeni diyasporası 2015 yılı için çok büyük kampanyalarla tüm devletlere buna benzer yasa çıkarttırma gayreti içindedir.TC bu konuda soy kırım tespitini Türk mahkemeleri dışında başka bir kurum yapamaz dediğinde ,diğer devletler en azından imza koydukları sözleşmeleri bir kez daha okuma ihtiyacını duyacaklardır.
Önemli bir konu daha,soy kırımla ancak hakiki şahısların suçlanabileceğidir.