Mesajı Okuyun
Old 23-12-2011, 10:56   #1
Av.Sabriye Dursun

 
Varsayılan Fransa soykırım yasasını çıkarmakla, Birleşmiş Milletler 1945 ve 1948 tarihli sözleşmeleri ihlal etmiştir.

KONU:FRANSA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMALARINI İHLAL ETMİŞTİR.
FRANSA, Türk toplumuna iftirada bulunma konusunda zoraki baskı yaratmaya, BİLİMSEL TARİHİ, KANIT VE VERİLERLE SAPTANMIŞ GERÇEKLERİ, göz ardı edip, 1915’te Ermeniler’e soykırımı işlendiği yolunda yasa çıkartmaya kalkışmakla , Tarafı olduğu 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalanmış BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI’na ve 9 Aralık1948 tarihli SOYKIRIM SUÇUNU ÖNLEME VE CEZALANDIRMA SÖZLEŞMESİ’NE aykırı hareket etmiştir.

Tarafı olduğu 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalanmış BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI’nın 1.m 3.bendinde Ekonomik, sosyal, kültürel ve insancıl nitelikteki uluslar arası sorunları çözmede ve ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı gözetmeksizin HERKESİN İNSAN HAKLARINA VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNE saygının geliştirilip güçlendirilmesinde uluslararası işbirliğini sağlamak zorundadır hükmü Fransa hükümeti tarafından ihlal edilmiştir. Böyle bir yasa girişimi herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine aykırı olduğu gibi sözleşmenin amaç ve ilkelerini hiçe saymaktadır. Demokratik ortamda herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmelidir.Bunu ifade edenlere hapis ve para cezasını öngören yasa çıkarmak HUKUKA VURULMUŞ EN BÜYÜK DARBEDİR.
2.İHLAL 9 Aralık1948 tarihli SOYKIRIM SUÇUNU ÖNLEME VE CEZALANDIRMA SÖZLEŞMESİ ihlalidir .,BU YASAYA GÖRE tüzel kişilerin değil, gerçek şahısların soykırım ile suçlanabileceğini göstermektedir; SOYKIRIM SUÇUNUN İŞLENDİĞİNİ SAPTAYACAK YETKİLİ YARGI ORGANI İSE ESAS İTİBARİYLE SOYKIRIM YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN ÜLKENİN MAHKEMELERİDİR.Madde 6 “Soykırım fiilini veya Üçüncü maddede belirtilen fiillerden birini işlediğine dair hakkında suç isnadı bulunan kimseler, suçun işlendiği ülkedeki Devletin yetkili bir mahkemesi, veya yargılama yetkisini kabul etmiş olan Sözleşmeci Devletler bakımından yargılama yetkisine sahip bulunan uluslararası bir ceza mahkemesi tarafından yargılanır.” Yani Fransa parlamentosu,ne suçun işlendiği ülkenin yetkili mahkemesidir ne de yargılama yetkisi kabul edilmiş uluslararası bir ceza mahkemesidirFRANSA İMZA KOYDUĞU BU ANLAŞMAYA GÖRE SOYKIRIM FİİLİNİN İŞLENİP İŞLENMEDİĞİNİ TESPİT ETMEYE YETKİLİ OLMADIĞI HALDE SOY KIRIM TESPİTİ YAPMAKLA BU MADDE FRANSA TARAFINDAN İHLAL EDİLMİŞTİR.Madde 9- “Sözleşmeci Devletler arasında, bu Sözleşmenin yorumlanması, uygulanması veya yerine getirilmesi ve ayrıca soykırım fillerinden veya Üçüncü maddede belirtilen fiillerin her hangi birinden bir Devletin sorumluluğu ile ilgili olarak çıkan uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın taraflarından birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı önüne götürülür.”