Mesajı Okuyun
Old 10-02-2007, 00:24   #8
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Mehmet Saim Dikici
Yahoo Hukuk Grubunda sayın Av. Hulusi Metin ile tartıştığımız "Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi" konulu mesajları bulabilir miyiz? Bir de "İmza, kuş şeklinde atılabilir mi?" başlıklı konu... İlginçti. Hatırladığım kadarıyla bu konu Martı dergisine de haber olmuştu. O zaman mail yoluyla yazıyorduk, mailimiz gruba gidiyor sonra ekleniyordu... Güzel ve ilginç bir tartışmaydı.
Evet hatırladım! Hakikaten ilginçti. Şöyle bir taradım, email grubunda hala duruyorlar:

20 Aralık 2001 13:13:
http://groups.yahoo.com/group/hukuk/message/3359
Alıntı:
Yaşanan bir olay ve sorular:

(A) varlıklı bir şahıstır. (B) ise, onun arkadaşıdır. Aralarında herhangi bir iş
bağlantısı yoktur. (B), (A) nın imzaladığını iddia ettiği bir BONO ile (A) 'ya
karşı Kambiyo senetlerine mahsus icra takibine girişmiştir. BONO' daki imza,
abartısız tamamen kuş şeklinde olup, (herhangi bir insan bu şekle baktığında)
kalemle çizilmiş bir kuş olarak nitelendirmektedir. Bu itibarla, Bono' daki imza
hanesinde yer alan şekil imzaya benzememekte ve (A) ' nın daha önceki dönemde
kullandığı imza beyannamelerindeki imzası ile alakasız bulunmaktadır. (A) yazılı
itirazında: '' Bono' nun , bono niteliği taşımadığını, her ne kadar bono' daki
kuş kendisi tarafından elle ve kalemle çizilmiş olmasına rağmen, bunun şakalaşma
anında kendisi tarafından çizilerek arkadaşına verildiğini, daha sonra arkadaşı
ile arasının açıldığını ve arkadaşının kötü niyetle bu yola başvurduğunu ,
imzayı kabul etmediğini itiraz yoluyla iddia etmiştir.''

Sorular:

1- Borçlunun elinden çıktığı ihtilafsız olan (Kuş) şekli imza sayılabilir mi? Ve
bu anlamda borçluyu bono kapsamıyla bağlar mı? BK.14/1, BK.23, 24, 2525 sayılı
soyadı kanunun 2. maddesi, HUMK.297, 308, 313, İİK.68. maddeler kapsamıyla
değerlendirildiğinde durum nasıl sonuçlanır?
2- Bono' da damga pulunun olmaması bu olaya etki eder mi?
3- (A)' nın açacağı Menfi Tespit davasında, arkadaşına şakalaşma anında bono'yu
verdiğini (şahit ifadesi ile) ispatlayabilir mi? Senet' e senet kuralının
(HUMK.288) bu olayda uygulanabilirliği düşünülebilir mi?

Konu hakkında akademik çalışması olan meslektaşlarımın düşünce ve yardımlarını
rica ederim.

Selam ve saygılarımla..

Av. Mehmet Saim Tikici

Cevaplar da duruyor:

http://groups.yahoo.com/group/hukuk/message/3371
(Sayın Deryal'ın yorumu: Çok harika bir uygulama problemi ve çok nefis bir akademik tartışma
konusu...)

http://groups.yahoo.com/group/hukuk/message/3374
(Sayın Zeynep Hacıalioğlu demişki : "Bu konu ve sanal ortamdaki aldatmanın boşanma nedeni olup olmayacağı ya da boşanma nedenine nasıl dönüştürüleceği şeklindeki konu, zihin jimnastiği yaptırması sebebiyle, mail grubunun en gözde soruları olarak hep hatırımda kalacak." Hakikaten kaldı zihnimizde..)

http://groups.yahoo.com/group/hukuk/message/3394
http://groups.yahoo.com/group/hukuk/message/3421
http://groups.yahoo.com/group/hukuk/message/3426
http://groups.yahoo.com/group/hukuk/message/3432
http://groups.yahoo.com/group/hukuk/message/3435
http://groups.yahoo.com/group/hukuk/message/3436