Mesajı Okuyun
Old 07-08-2019, 15:02   #2
Av.Barulay

 
Varsayılan

1-Türk Ceza Kanunu' nun 233' üncü maddesi "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" olup ilgili madde de "...bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır..." denilmektedir.

Kızıyla ilgilenmemesi gerekçesi ile karşı taraftan bu kanun hükmüne dayanılarak şikayetçi olmanın veya karşıya tazminat davası açmanın koşullarının olup olmadığı dikkatlice değerlendirilmelidir.

2-Diğer seçenek kişisel ilişki zamanlarında çocukla ilişki kurmayan baba hakkında kişisel ilişkin değiştirilmesi veya kaldırılması davası açılmasıdır.

3-Tarafların ihtiyaçları ve gelir durumunda esaslı değişikliklerin olması veya yıllık artış kararlaştırılmamış nafaka kararlarında aradan geçen süredeki enflasyona göre güncelleme talebi ile nafakanın değiştirilmesi davası açılabilir.

Mali koşullar değişmeden tek başına evlenmenin nafaka indirim sebebi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Her aşamada bir bir avukattan destek almanızı öneriyoruz.