Mesajı Okuyun
Old 06-02-2008, 12:23   #9
Av. Abdulselam DURAN

 
Varsayılan

Sayın bi1kisi,
Biraz daha açayım konuyu. Bahsettiğim diploma, lise diploması. Resmî bir kuruma Lise Diplomasının onaylı sureti veriliyor. Ancak Diplomanın aslı ortada yok. Bir süre sonra diploamanın sahte olduğu gerekçesiyle soruşturma başaltılıyor ve kamu davası açılıyor. Soruşturma aşamasında savcılık, diplomanın aslının bulunup bulunmadığı yönünden herhangi bir araştırma yapmamış. Sadece onaylı fotokopisiyle yetiniyor. Yargılama aşamasında biz de "aslının bulunmadığı, sadece onaylı suretin bulunduğu bir belgenin üzerinde iğfal kabiliyetinin tespit edilemeyeceğini, bu nedenle aslının olup olmadığının araştırılmasını, var ise iğfal kabiliyeti bakımından bilirkişi incelemesenin yapılmasını, bulunamaması halinde de (Suret üzerinden iğfal kabiliyetinin bulunup bulunmadığı hususunun anlaşılamayacağı gerekçesiyle) beraat kararı verilmesi gerektiğini" talep ettik. Bizim davaya konu olan olay uç bir örnek olmakla birlikte, evrakta sahtecilik suçunda "iğfal kabiliyeti" maddî unsurdur. Fotokopi üzerinden iğfal kabiliyetinin anlaşılamayacağı kuşkusuzdur. Ancak onaylı suret olunca buna dair içtihat bulamadık.
Bu arada yeni bir gelişme de oldu davayla ilgili... Yargılamanın yürütüldüğü Asliye Ceza Mahkemesi, suç tarihinde (2004 Yılı) yürürlükte bulunan 765 Sayılı TCK uyarınca dosyanın Görevsizlikle Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.