Mesajı Okuyun
Old 07-11-2014, 16:54   #3
Gemici

 
Varsayılan Argonun Tanımları

Hulki Aktunç 'Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla)' adlı eserinin önsözünde değişik kaynaklardan elde ettiği argo tanımlarında hem farklar, hem de eksiklikler görüldüğünü belirtiyor. Aktunç örnek olarak 11 tanım sıralamış. Bu tanımların ortak yanı:
- argonun sınırlı bir insan topluluğuna, örneğin hırsızlara, başıboşlara, serserilere, külhanbeyilerine, aynı meslek grubu veya topluluğa (atelye, okul, kışla) mal edilmesi,
- bu grupların toplumun diğer kesimlerinden ayrıldığı,
- argonun toplumda geçerli olan genel dilden ayrıldığı
- Ferit Devellioğlunun tanımına göre argo 'genel dilin koynunda asalak kelime haznesi bulunan bir konuşma' sistemidir.

Ezgi Sırtı 'Argoda +cı eki üzerine bir inceleme' adlı çalışmasında argoyu şöyle tanımlıyor (http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TU...ki_uzerine.pdf ): 'Bir toplumsal sınıfın, bir meslek grubunun ya da bir topluluğun üyelerinin kullandığı, genel dilin sözcüklerine yeni anlamlar vererek ya da yeni sözcükler katarak oluşturulan özel dil'
Aynı çalışmada Osman Cemal Kaygılı'nın argoyu alttaki gibi sınıflandırdığı belirtiliyor:
1. Hırsız, dolandırıcı, yankesici argosu
2. Uyuşturucu argosu
3. Kumar argosu
4. Kabadayı argosu
5. Dilenci argosu
6. Hapishane argosu
7. Yatılıokul, okul, öğrenci argosu
8. Kışla, asker argosu
9. Denizcilik argosu
10. Etnik azınlıklar argosu
11. Göçmen argosu
12. Cinsel argo
13. Eşcinsel argosu
14. Fuhuş argosu
15. Esnaf argosu
16. Şoför argosu
17. Eğlence yerleri argosu
18. Spor argosu

Sınıflandırma gözden geçirildiğinde 12.ci sırada belirtilen Cinsel Argo'nun sınıflandırmadaki diğer argolarla uyuşmadığı açıkça göze çarpıyor; Dikkat edilirse 'Cinsel argo'da sınıflandırmanın diğer argolarındaki (+su) eki yok. Bunun anlamı diğer argoların belirli bir tabaka veya gruba mal edilebilir olmasına rağmen, cinsel argonun bir gruba veya sınıfa değil de toplumun tamamına mal edilebilir bir olgu olmasındandır.
Cinsel argonun en büyük özelliği bu argonun genel olarak erkekler tarafından oluşturulduğu ve kadına argonun konusu olma rolünün verilmesidir benim düşünceme göre. Böyle olunca da 'cinsel argo'ya 'erkek argosu' demek pek yanlış olmasa gerek. Cinsel argo yerine erkek argosu dediğimizde Osman Cemal Kaygılı'nın tasnifindeki tüm argolar (+su) eki almış olur ve hem dilsel hem de mantıki çarpıklık ortadan kaldırılmış olur.

Saygılarımla