Mesajı Okuyun
Old 25-11-2011, 12:07   #6
avukatneşe

 
Varsayılan M.K.m.713/2

Sayın meslekdaşlarım,M.K.713/2 sebebiyle oldukça karamsar başladığım ve davalı vekili olduğum davada Pazartesi günü davanın reddine karar verildi.Dava esnasında Anayasa Mahkemesi'nin 713/2'deki "ölmüş"sözcüğünü iptal etmesi ve bu hukuka aykırı maddenin iptali de savunmamda dayandığım önemli noktalardan biri olmuştur.Anayasa Mahkemesi kararındaki "mirasçının M.K.m.705 ile ölümle kazandığı mülkiyet hakkının kazanılmış hak sayılarak korunması gerektiği"yönündeki esasa ilişkin yorumun çok önemli olduğunu düşünüyorum.Anayasa mahkemesi kararlarının herkesi bağlayacağı Anayasal ilkesi ve artık mevcut olmayan bir hükmün ve buna ilişkin yorum kararlarının da geçerliliğinin bulunmadığı gözönünde bulundurulduğunda,ileriki safhalarda hukukun dinamikliği ve gelişime uygun şekilde ihdas edilen yeni karar ve içtihatları da paylaşmayı diliyorum.
Hepinize iyi çalışmalar dilerim.