Mesajı Okuyun
Old 26-07-2011, 16:37   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan elmas
Sağ kalan eş,mirasçının kardeşleriyle birlikte miras alıyor. Yani yeni kanun gereği 2/4 miras payı var.
Ama 1990 değişikliği öncesi Eski Medeni Kanun'da "müteveffanın ana baba yada bunların füruu ile içtima eden karı veya koca mirastan dörtte birinin mülkiyeti ile beraber yarısının intifa hakkına" sahip olur diyor.
Bu durumda eşe 1/4 hisse tam mülkiyet ve yarım intifa düşüyor.
Yani eski ve yeni uygulama yarı oranında mülkiyette fark ediyor.Benim merakım şurda bu eş payını satacak mülkiyetle beraber intifa hakkını da mı satacak sonraki uygulama nasıldır?

Bu arada Suat Bey, yazdığınız 17. madde için teşekkür ederim bu maddeyi kaçırmışım.

Sizin olayınız farklı imiş. Evet iki yasa arasında aynen bahsettiğiniz şekilde fark var.

Son sorunuza cevap vermek gerekirse, malumunuz "intifa" hakkı ölünceye kadar kullanma hakkıdır. Kalkması da TMK da sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlardan birisi de, intifa hakkı sahibinin vazgeçmesidir. Müvekkiliniz, hissesini satacaksa, intifa hakkından da vazgeçecektir. Aksi takdirde üzerinde "intifa" hakkı bulunan bir taşınmazı kimse satın almaz. Ortaklığın giderilmesi davasındaki olasılıklar değerlendirme dışı bırakılmıştır.