Mesajı Okuyun
Old 02-08-2009, 13:56   #5
avukatneşe

 
Varsayılan

Sayın Hades,karşı taraf 9.10.1990 Tarihli ve 1990/3 E.-5 K.nolu YİBK na dayanmış,bu kararın bir yerinde 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu'nun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinden sonra getirilen 3083 ve 3202 sayılı kanunlarda 4753 sayılı kanuna göre dağıtılan topraklar üzerinde mevcut olan hazinenin geri alma hakkının düşeceğine dair hükümlere yer verildiği halde Tapulama Kanununun 37.madddesinin 1 ve 2.fıkralarının ne şekilde uygulanacağına dair bir açıklama yapılmadıdenmesinden yararlanarak taşınmazların beyan hanesindeki 4753 sayılı kanun 57-58.maddelerindekihazine lehine konan takyidin son bulmadığını,25 yıllık tahdidin sona erdiği dönemde de büyükbabamın vekalet verdiği kişinin yani adamın annesinin ağır felç geçirmiş olması sebebiyle tapuda bu vekalete dayanarak oğlu olan adama devir işlemi yapamadığını iddia ediyor yani bana göre hakimin kafasını karıştırmaya çalışıyor))Zira Ziraat Bankası ipoteği 1959 da koyduğuna göre bana göre tahdit 1984 de kaldırılabilirdi rahatça ve büyükbaba da sağdı;vekalete gerek olmadan taraflar satım akdi yapabilirdi.Ama tahdidi kadastronun kesinleştiği 1966 yılından veya büyükbabam adına tapu kaydının oluştuğu 1969 yılından başlatırsanız 1991 veya 1994 de tahditin kalktığını söylememiz gerekir.Bu konuda beni aydınlatırsanız daha bilinçli bir şekilde araştırma yapabilirim.Büyükbabam köyden geldikten sonra bulunduğu ilde kireç ve inşaat malzemesi satarak hayatını idame ettirmiş ama köydeki adama mektup yazarak taşınmazların devlete olan borçlarını ödemesi,ihmal etmemesi için talimatlar vermiş yani sözde sattığı taşınmazların devlete olan borçlarının ihmal edilmemesi için evhamlanmış))Bir kimse sattığı bir taşınmaz için neden bu kadar uğraşsın?Ayrıca bu adamdan önce taşınmazları ekip işlemesi için bıraktğı diğer bir kişinin olduğunu ama bunun büyükbabaya icar ödemediği,vergilerini yatırmadığı için büyükbabam tarafından tarlalardan çıkarıldığını hatta bu işte şimdiki adamın bu adamla kavgada ederek büyükbabama yardımcı olduğunu öğrendik;önceki icarcının kardeşini buldum köyde korucu imiş onu da tanık olarak dinletmek istiyorum ama ziraat odası ve ilçe tarımda bana ellerinde bu konuda belge olmadığını söylediler.Yani adam destekleme primi almak vs için birşey yapmamış,ne dersiniz?