Mesajı Okuyun
Old 09-10-2008, 13:18   #10
Av. Mehmet Toprak

 
Varsayılan

Bu konuda bana çok ilginç gelen gelen bir düzenlemeye değinmek isterim.

5510 sayılı yeni sosyal güvenlik kanunu madde 4'ü incelediğinizde : "umumî kadınlar"ın hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kimse sıfatı ile sigortalı sayıldığı görülüyor.

Burada bana ilginç gelen husus yasada kullanılan umumi kadınlar ifadesinin bi meslek olarak zikredilmesidir.

Bu ifade yazarlık, tiyatro oyunculuğu, köy malı koruma bekçiliği gibi mesleklerle bir tutulduğu gibi bir izlenim veriyor.

Tamam yasanın amacı bu olmayabilir bir ifade bozukluğudur diyebilirsiniz.

Yahut farklı bir yaklaşım geliştirip evet gerçekte de böyle bir meslek var ve yasakoyucu nihayet bu mesleği tanımaya karar verdi de diyebilirsiniz.

Ama aynı yasa umumi kadın sayılmak için gerekli koşulların belirlenmesi hususunda 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa gönderme yapıyor.

Anılı yasa'da umumi kadınlar ile ilgili açık bir düzenleme yer almıyor. Bunun için bu kanunda verilen yetki uyarınca çıkarılmış GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ'ne bakmak gerek.

Sözkonusu düzenleme incelenecek olur ise gerçekte umumi kadınlık mesleğini düzenlemek gibi bir amacın olmadığını anlıyorsunuz. Aksine düzenlemenin amacı adından da anlaşılacağı üzere FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE etmektir. Açık ifadesi fuhşun önlenmesi amaçlanıyor.

Düzenlemede fuhşa tıpkı tütün ve alkol ürünleri hakkında çıkarılan düzenlemelerde olduğu gibi yaklaşılıyor. Bu amaca ulaşmak için de bir kontrol sistemi geliştirilmiş. Buna göre önce komisyon fuhşa sürüklenen bireyleri bu yoldan döndürmeye çalışacak. Bu faide etmez ise kendisi umumi kadın olarak tescil edilir.
Tecil edilen bireyin nüfus cüzdanı elinden alınır. Yerine bir başka belge verilir.
Tescilden silinebilmek için komisyonca fuhuş hayatından vazgeçmek istedindiğine dair kanaat getirilmesi gerekir.

Komisyon olumlu yönde kanaate varırsa bireye nüfus cüzdanı iade edilir.

Bu anlamda tam bir fişleme sistemi ile karşı karşıyayız.

İşte SGK anlamında umumi kadınlar aslında bir meslek mensubu olmayıp halk sağlığının korunması için tescillenmiş, nüfus cüzdanı olmayan, onun yerine vesika taşıyan bireyler.

Kolay gelsin.