Mesajı Okuyun
Old 15-06-2016, 13:06   #2
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

Tamamen gönüllü olarak yürüttüğümüz destek merkezimizde sorunuz gözden kaçtığı için kusura bakmayın. Öncelikle size imzalattıkları sorumsuzluk anlaşması TBK madde 115-116 hükümleri gereğince hiçbir şekilde geçerli değildir, bu anlaşmayı dikkate almayınız.

Diğer yandan yaptığınız ödemeler için makbuz verilmesi gerekirdi. Elinizde ödeme yaptığınıza dair hiçbir belge yoksa bu durum sizi ispat konusunda güç duruma düşürecektir.

Gittiğiniz klinikte hem hekim tanıma, seçme ve değiştirme haklarınızın hem de aydınlanma hakkınızın ihlal edildiği anlaşılıyor. Bu yükümlülüklerin ihlali sebebiyle hekimler sorumludur.

Diş hekimlerinin hatalı tıbbi uygulamalarıyla sağlığınıza zarar vermesi bakımından hekimler bu davranışlarında kusurlu bulundukları takdirde haklarında hem ceza davası açılabilir hem de tazminat davası açabilirsiniz.

Kusurluluk konusunda bilirkişi incelemesi gerekli olacaktır. Dilerseniz dava açmadan önce bir uzmandan mütalaa alabilirsiniz veya dava açtıktan sonra mahkemeden bilirkişi incelemesi talep edebilirsiniz.

Tazminat davalarında zamanaşımı sözleşmeye dayanıldığında 10 yıl, haksız fiile dayanıldığında zararın ve zarar veren kişinin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl, her halükârda fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıldır.

Haklarınızı kullanırken her zaman bir avukattan yardım almanızı, mali gücünüz elverişli değilse bulunduğunuz yerdeki baronun adli yardım birimine başvurmanızı öneriyorum.