Mesajı Okuyun
Old 16-10-2009, 20:57   #7
emrahcevik

 
Varsayılan

tabi ki ziraat bankası ve halkbankası kamu kurumudur. hatta kamu bankası da kamu kurumu anlamına gelir. aksini neye dayanarak iddia ediyorsunuz anlayamadım. herhangi bir idare hukuku kitabında dahi bunların kamu kurumu niteliğinde oldukları -hizmet yerinden yönetim kuruluşları sınıfında- yazar. (iktisadi kamu kurumları arasındadır.)

buraya kadar bir tartışma yok. ama kamu kurumu olmadığı yönündeki gerekçelerinizi yazarsanız tartışma genişleyebilir.

vakıfbank'ın kuruluş kanununda konuyla ilgili açık bir düzenleme yok. 3. madde 2. cümleye bakalım :

Her türlü bankacılık işlemlerinin yapıldığı bu şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup...


düzenleme net değil. aslında kamu bankası değil ama biz ona öyle bir özellik atfettik anlamına gelen bir düzenleme.

bir de 6. maddeye bakalım :

Hisse senetleri (A, B ve C) gruplarına ayrılmıştır. Bunlardan (A) grupu sermayenin % 55 ini, (B) grupu % 20 sini, (C) grupu da % 25 ini teşkil
eder.
(A) Grupu Vakıflar Umum Müdürlüğüne....tahsis edilmiştir.

yani hisselerin çoğunluğu başbakanlığa bağlı vakıflar genel müdürlüğü kontrolünde. en fazla paya sahip olan ve yönetim yetkisini elinde bulunduran bir kamu kurumudur. kemal gözler idare hukuku kitabında sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarını KİT olarak tanımlamaktadır. anayasa 165'i de dikkate alarak.

bir de bankacılık kanunu geçici 13. madde var konuyla ilgili. buna göre :

Sermayesinin yarıdan fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya da hisselerinin çoğunluğu üzerinde bu kurum ve kuruluşların idare ve temsil yetkisi bulunan ve özel kanunla kurulmuş bankalarda...

burada kamu bankalarını ve kalınlaştırdığım kısımla da özellikle vakıfbank'ı tarif ediyor.

denetim kriteri açısından bakıldığında ise; vakıfbank diğer kamu bankaları gibi denetlenmiyor. çünkü diğer kamu bankaları TBMM tarafından denetlenebiliyorken hatta bunula ilgili kanun varken vakıfbank'ın kuruluş kanununda denetimi düzenleyen 14. madde denetlemenin banka murakıplarınca yapılacağını söylüyor. fakat bunlar da vakıflar genel müdürlüğüne bağlı memurlar olacak. aslında yine konu net değil.

velhasıl içinden çıkamadım. yorumları olanlar paylaşırsa çok memnun olurum. bu husus birçok meslektaşımıza icra takiplerinde kolaylık sağlayacaktır.