Mesajı Okuyun
Old 25-09-2020, 21:37   #2
Av. HakanG

 
Varsayılan

Bankanın sorumluluğuna gidemezsiniz. Zira bankaya atfedebileceğiniz bir kusur yok.. Kargo firmasına dava açmalısınız.

Konu ile ilgili, yazdığım bir uzmanlık tezinden alıntı yapmayı uygun görüyorum. Eğer olayınızda aşağıdaki gibi bir durum olsaydı, Türkiye'deki bankaya dava açabileceğiniz düşünülebilirdi.

"Vesaik mukabili ödemede, bankaların mal bedelini ödeme konusunda bir sorumlulukları yoktur. Bankalar sadece satıcının talimatları çerçevesinde malla ilgili belgeleri alıcıya iletmekle ve belgeler karşılığında tahsilatı yapmakla görevlidirler. Ancak, mal bedeline ilişkin tahsilatı yapmaksızın veya alıcının poliçeyi kabul etmesini sağlamayarak bedelin ödenmesini garanti altına almaksızın, malla ilgili vesaiki alıcıya teslim eden ve alıcının malı gümrükten çekmesini sağlayan kusurlu bankaya karşı, yabancı ülkede ihracatçı tarafından dava açılabileceği gibi, mal bedelini ödemeyen alıcıya karşı da yine alıcının ülkesinde dava açılabilir. Bu durum ise kuşkusuz mal bedeline bir an önce kavuşmak isteyen ihracatçı için hiç istenmeyen bir durumdur.

Doktrinde, muhabir bankanın bu gibi kusurlu davranışları karşısında, malla ilgili vesaiki tahsile gönderen Türkiye’deki bankaya karşı Borçlar Kanunu’nun 100. maddesine istinaden dava açılabileceği savunulmaktadır. Muhabir bankanın söz konusu kusurlu davranışlarından dolayı Türkiye’deki amir bankaya karşı, uluslararası bankacılık kural ve uygulamaları noktasından uygun bir muhabir seçmediği gerekçesiyle Türkiye’de dava açılabilir. Bu husus Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 1982 tarihli bir kararında da benimsenmiştir. Karara göre: “Vesikalı akreditif sistemine göre, davalı banka amir banka, yabancı banka da muhabir banka konumundadır. Yerleşmiş Yargıtay İçtihatları gereğince muhabir banka, amir bankanın yardımcısı durumundadır. Bu halde de BK.nun 100. maddesi gereğince amir banka, muhabir bankanın işini icra ederken yaptığı yanlış işlemin sonucundan ve verilen zarardan sorumludur. Böylece ihracatçılar yabancı ülkede dava açmaktan kurtulacak ve davalarını, Türkiye’deki bankaya karşı açabileceklerdir.