Mesajı Okuyun
Old 23-09-2020, 18:16   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

İmar K.m.31'e göre "inşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir." inşaatın iskan ruhsatının alınması görevi yükleniciye ait bir görev sayılmaktadır. Yüklenicinin eseri "fiilen teslim" etmesi yeterli olmayıp, aynı zamanda "hukuki teslim" anlamında iskan ruhsatını da alması gerekir.

Sözleşmede, iskan ruhsatının alınması işi yükleniciye yüklenmiş yada "anahtar teslimi inşaat, ayıpsız eksiksiz teslim" gibi ifadeler kullanılmış ise bu husus davanın ispatında kolaylık oluşturur. Aksi halde yükleniciye ihtar çekilerek temerrüte düşürülmesinde yarar bulunmaktadır.

Bu koşullara göre ,yüklenici aleyhine " iskan ruhsatı giderlerinin tespit edilip miktarın depo edilmesi için süre verilerek ve bu zorunluluk yerine getirilmez ise; yükleniciye ait binanın satılarak , ruhsat giderlerinin satış parasından karşılanmak üzere iskan ruhsatının alınabilmesi yönünden", nama ifaya izin davası açılabilir. Böyle bir dava açıldığında yükleniciye ait bina davanın konusuna dahil edilmiş olacağından "binanın devir ve temlikinin ve üzerinde aynı veya şahsi hak tesisinin önlenmesi için " ihtiyati tedbir talebinde bulunulabilir.Diye düşünüyorum.