Mesajı Okuyun
Old 22-09-2020, 17:24   #1
gzmkws

 
Varsayılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhit Lehine Cezai Şart

Kolay Gelsin Meslektaşlarım

Yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin bir maddesinde sözleşme aşamasında arsa sahibinin arsa payını üçüncü kişiye devri halinde 50.000,00 TL cezai şartı müteahhide ödeyeceğine dair madde bulunmaktadır. İnşaat devam aşamasında maliklerden biri sözleşme dışında üçüncü kişiye payını devretmiştir. Bu pay devri sebebiyle yeni maliki yeniden sözleşme yapmak için müteahhit uğraşmış, kat irtifakı kurumu sözleşme ve vekaletname olmadığı için gecikmiştir. Daha sonra müteahhit ikna ederek sözleşme ve vekaletname yapmıştır. Ancak süre kaybı ve bir takım maddi kayıpları olmuştur. (maddi kayıplar ispat edilemiyor maalesef)

Sorum ise söz konusu payı devretmesi sebebiyle müteahhit lehine ilk sözleşme sahibine cezai şart için dava açılabilir mi?