Mesajı Okuyun
Old 19-09-2020, 02:24   #2
guney1988

 
Varsayılan

Merhabalar
İlamınız eda içeren bir hükümdür. Eda içeren ilamların icra takibi yoluyla yaptırılması mümkündür (tahliye, bir işin yapılması, taşınır teslimi gibi)
Bu şekilde ilamlı icra yaparak karşı tarafı zorlayabileceğinizi düşünüyorum.


Alıntı:
Yazan cmuk
İyi çalışmalar,
Davalı olduğumuz dosyada davacının açtığı dava kabul edilerek ayıplı araç satışı nedeniyle aracın tarafımıza iadesine, satış bedeli olan 30.000 TL nin de davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
Sorun şu; dava 2015 yılında yapılan satış için açılmış, o tarihte arabanın değeri 30.000 TL iken bugün araç rayici otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle 70.000 TL olmuştur.
Bu nedenle her ne kadar biz davayı kaybetmiş olsak da 30.000 TL verip aracı geri almak aracın bugünkü değeri nedeniyle müvekkile cazip gelmektedir. Davacı da aracı geri vermek istemeyecektir.
Konuya ilişkin olarak Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin E.2012/3129 K.2012/3582 ve 02.05.2012 tarihli ilamında; “… Alacaklının bedelin tahsilini isteyebilmesi için öncelikle kendisine düşen ilamda belirtilen ayıplı aracın iadesi edimini yerine getirmesi şarttır. (HGK 24.02.2010 Tarih 2010/12-106 E-2010/107 K.)…” demektedir.
Aracı teslim inisiyatifi davacıda iken, davacıyı aracı teslime nasıl zorlayabilirim?