Mesajı Okuyun
Old 18-09-2020, 23:42   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.dtb
Öncelikle tüm meslektaşlarıma saygılarımı sunarım.

Kısaca soruma geçeyim. Aynı sektörde faaliyet gösteren iki şirketten biri imalathanesini diğerine satış yolu ile devrediyor. Bu imalathanede çalışan işçilerin iş sözleşmeleri de devralan taraf olacak şekilde, devralana geçiyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok.

Asıl soru ise “Devreden şirketin ticari borçlarından dolayı Devralan şirket sorumlu olacak mıdır? 2 yıllık müteselsil sorumluluk burada da geçerli midir? Eğer öyleyse bu sorumluluktan nasıl kurtulunabilir?”

Sorumludur

Alıntı:
Eğer öyleyse bu sorumluluktan nasıl kurtulunabilir?


İİK 280 / 3 :
Ticari işletmenin veya işyerindeki mevcut ticari emtianın tamamını veya mühim bir kısmını devir veya satın alan yahut bir kısmını iktisapla beraber işyerini sonradan işgal eden şahsın, borçlunun alacaklılarını ızrar kasdını bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızrar kasdiyle hareket ettiği kabul olunur. Bu karine, ancak iptal davasını açan alacaklıya devir, satış veya terk tarihinden en az üç ay evvel keyfiyetin yazılı olarak bildirildiğini veya ticari işletmenin bulunduğu yerde görülebilir levhaları asmakla beraber Ticaret Sicili Gazetesiyle; bu mümkün olmadığı takdirde bütün alacaklıların ıttılaını temin edecek şekilde münasip vasıtalarla ilan olunduğunu ispatla çürütülebilir.