Mesajı Okuyun
Old 16-09-2020, 12:58   #2
myilmaz

 
Varsayılan

Merhaba,

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 2015/8732 E. sayılı kararında "...TBK.’nun 353. maddesi uyarınca kiraya veren, daha önce veya en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse dava, bildirimi takip eden uzayan bir kira yılı sonuna kadar açılabilir. Dava açma süresi kamu düzenine ilişkin olup, davalı ileri sürmese bile mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundurulması gerekir..." şeklinde bir açıklama var. Bildiğim kadarıyla birçok kararda da bu yönde değerlendirme var. Müvekkiliniz sözleşmenin bitiminden önce kiracıya noter aracılığıyla ihtarname gönderdiğinden, Yargıtayın bu değerlendirmesine göre bence dava açma süresi uzamıştır. Bunu siz de bir değerlendirin isterseniz.

Yahut da ödenmeyen kira bedelleri için tahliye talepli icra takibi başlatabilirsiniz ancak süresi içerisinde borç ödenirse tahliye isteminde bulunamazsınız. Ödemeyeceğini düşünüyorsanız bu yolu da deneyebilirsiniz.

İyi çalışmalar,