Mesajı Okuyun
Old 11-09-2020, 10:10   #8
Av.Kübraa

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ufuk Bozoğlu
Sayın Meslektaşım,
2013 yılında iş akdi feshedilmişse kıdem tazminatı ihbar tazminatı ve yıllık izin için zamanaşımı 10 yıl. Fesih tarihi Kanun değişikliğinden önce.


Bu durumda 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu


MADDE 16 - 4857 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 8 - Ek 3 üncü madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık izin ücreti ve tazminatlar hakkında uygulanır.
 
Ek 3 üncü maddede belirtilen yıllık izin ücreti ve tazminatlar için bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam eder. Ancak, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, ek 3 üncü maddede öngörülen süreden uzun ise, ek 3 üncü maddede öngörülen sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olur.”


Maddesine göre, bu alacak kalemleriniz için zamanaşımı henüz dolmadı. YASA 25.10.2017 tarihinde yürürlüğe girdi, kalan zamanınız 5 yıldan fazla olamaz. Ve kalan zamanınız için 5 yıllık süre de dolmuş değil.

Bu durumda kıdem, ihbar ve yıllık izin ücretleri zamanaşımına uğramadı.
2022 yılında uğrayacaklar.

Bu sebeple ıslah yapabilirsiniz. Diye düşünüyorum.
Saygılarımla,

Öncelikle geç dönüş yaptığım için kusura bakmayın. Yardımınız için çok teşekkür ederim. Kıdem ve ihbar alacakları yönünden 10 yıllık zamanaşımı uyguladığını biliyordum ancak yıllık izin alacağı yönünden bu durumu gözden kaçırmışım. Bu konuda bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Islah çözümünde beni kararsız bırakan durum; davayı kıdem, ihbar, yıllık izin ve AGİ alacakları yönünden ıslahla kısmı alacak davasına dönüştürmek bu durumda AGİ alacağı hariç diğer alacaklar yönünden sorun yok ama fazla mesai, UGBT, hafta tatili yönünden zamanaşımı ile karşı karşıya kalıyoruz. Islah ile kıdem, ihbar, yıllık izin ve AGİ alacakları yönünden dava türünü değiştirmem diğer alacaklar bakımından sadece bedel arttırımına gitmemde pek mümkün görünmüyor. Yani kıdem, ihbar, yıllık izin ve alacağı yönünden davayı ıslah etmem diğer alacaklar yönünden ise 5 yıllık zamanaşımı nedeniyle sadece bedel arttırımına gitmemin mümkün mü emin değilim.