Mesajı Okuyun
Old 21-09-2006, 17:35   #2
Av.Emre Gacal

 
Varsayılan Veto yetkisi sınırlandırılmalı

Getiremiyor,denilebilir.
Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin veto yetkileri sınırlandırılmadıkça da bu böyle devam edecek gibi.Bilindiği üzere GK 15 üyeden oluşuyor ve bunların 5 tanesi daimi üyeler olan ABD,ÇİN,FRANSA,RUSYA,İNGİLTERE geri kalan 10 devlet ise Genel Kurul tarafından 2 senelik süreler için seçiliyor.
Güvenlik Konseyi'de,uluslararası barışı tehdit eder nitelikteki uyuşmazlıkların uzun süren çözümsüzlüğü durumunda devreye giriyor ve 9 üyenin olumlu oyu ile karar alabiliyor.(öncelikli olarak silahlı güç kullanımını içermeyen kararlar)Bu 9 oyun 5'inde daimi üyeler de olmak zorunda,tek bir daimi üyenin karara karşı olumsuz oy kullanması durumunda karar alınamıyor.Bu durum uygulamada ''veto yetkisi'' olarak adlandırılıyor.
İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine karşılık Güvenlik Konseyine getirilen karar tasarılarını ABD (yanlış hatırlamıyorsam) 51 kez veto etmişti.Filistin ulusal başkanının İsrail askerleri tarafından öldürülmesi olayında veto yetkisini kullanan ABD,Yaser Arafad'ın kararganının bombalanması olayında ise çekimser kalmıştı.
Rusya uluslararası çözümsüzlük durumunlarında bugüne kadar 200'den fazla kez veto yetkisini kullanarak,en fazla veto kullanan devlet durumunda olmakta ve çözümsüzlüklere çözümsüzlük eklemektedir.
Irak'a karşı silahlı güç kullanımı olayına dönelim,Fransa ve Rusya tarafından veto edilmesine rağmen,Bush'un BM kararlarının kendilerini bağlamayacağı şeklindeki açık beyanları,BM Genel Sekreteri tarafından ''illegal bir tutum'' olarak değerlendirilmiş ve nitekim ABD,silahlı güç kullanmıştı..
Bu durumdan anlaşılıyor ki;BM,misyonunu yerine getiremeyen,daimi üyelerinin çıkarları doğrultusunda hareket eden (BM'lerin mali kaynak sıkıntısı ve ABD'nin BM'nin finansman kaynağını oluşturmasını da göz önünde bulunduralım) bir uluslararası örgütten başka birşey değildir.
Revizyon'a gidilmeli,Güvenlik Konseyi'nin işleyiş biçimi değiştirilmeli,daimi üyelerin veto yetkileri sınırlandırılmalı,daimi üyelere yeni üyeler eklenmelidir.(Bu konuda Genel Kurul'a çeşitli tasarılar gelmektedir)
BM'ler bu günlerde misyonunu kurtalma çabasına ''BM İyi Niyet Elçileri'' adında,dünyaca ünlü kişileri seçmektedir!!!!!