Mesajı Okuyun
Old 01-08-2006, 22:46   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan İstanbul Barosu CMK Gereğİ Müdafİ/Vekİl Görevlendirmelerini Durdurdu

İSTANBUL BAROSU CMK GEREĞİ MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRMELERİNİ DURDURDU


01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK ile, önceki yasaya göre zorunlu müdafiliğin genişletmesi, mağdur ve suçtan zarar görenlere de avukat verilmesi ile birlikte müdafi/vekil atama sayısının üç katına çıkmış olduğu görülmüştür.

Baromuz daha önce, bir yılda 50 bin civarında avukat görevlendirmesi yaparken bu rakam 01.06.2005 tarihinden sonraki 1 yıllık dönemde 170.000'e yükselmiştir. Uygulama kapsamı bu kadar genişletilmiş olmasına karşın 5320 sayılı CMK ’nın Yürürlük ve Uygulama Yasasının 13. maddesi ile tespit edilen yargı harçlarının ve adli para cezalarının toplamının yüzde 15'inin bu işler için ayrılması öngörülmüş ve bu miktar eskisi gibi sabit tutulmuş, bu nedenle ödemelerde çok büyük bir açık meydana gelmiştir.

Ayrılan kaynak görevlendirmedeki bu artış karşısında yetersiz kalmış, 2005 yılında görev alan meslektaşlarımızın ücretleri 2006 yılı ödeneğinin tüketilmesine karşın ancak ödenebilmiştir. 2006 yılının başından bu güne kadar avukatlar, yerine getirdikleri hizmetlerin ücretini alamadıkları gibi, göreve gitme sırasında yol ve diğer giderleri de kendileri ödemek zorunda kalmışlardır.

Şu anda Baromuzca görevlendirme yapılan avukatlara ödenmesi gereken rakamın 20.000.000 YTL olduğu görülmüştür. Ödemenin yapılması konusundaki ısrarlı taleplerimiz TBB ve diğer Barolarla birlikte yazılı ve sözlü olarak yetkililere bildirilmiş, bu konuda gerekli önlemlerin alınarak ödemelerin bir an önce yapılması istenmiş ancak bugüne kadar ödemelerin yapılmasını sağlayacak ve gelecekte bu tür sorunların ortaya çıkmasını engelleyecek bir tedbirin alınmadığı görülmüştür.

Tüm ülkemiz Barolarının aynı sorunla karşı karşıya kalmış olmaları nedeniyle Türkiye Barolar Birliği Yönetimi, CMK ödenekleri konulu gündemle Baro Başkanlarını Ankara’da toplantıya çağırmıştır. Bu toplantıda alınan kararla meslektaşlarımızın büyük bir özveriyle yürüttükleri bu görevin artık angaryaya dönüştüğü, hizmetin bu koşullarda sürdürülmesinin mümkün olamayacağı, asgari ücretin dörtte biri karşılığı yerine getirilen bu hizmetin karşılığının ödenmemesi sonucunda, TBB’nin CMK yönetmeliğinde de görevlendirme yapılmamasına ilişkin hüküm gözönünde bulundurularak 1 Ağustos 2006 tarihinden başlayarak tüm Baroların sorunun çözülmesine kadar CMK kapsamındaki tüm müdafi/vekil görevlendirmelerini durdurulmalarına karar verilmiştir.Karar gereğince; İstanbul Barosu olarak çocuk şüpheli/sanık ve çocuk mağdurlar haricinde 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren müdafi/vekil görevlendirmelerinin durdurulduğunu tüm basın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.İstanbul Barosu Başkanlığı