Konu: Başlarken
Mesajı Okuyun
Old 12-07-2006, 16:19   #7
ahmetsacit

 
Varsayılan Milletlerarası özel hukuka yeni uyarlama


Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununu, uluslararası anlaşmalar ve Medeni Kanunla uyumlu hale getirmeyi amaçlayan kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.
AA-Tasarıya göre, ifa sırasında gerçekleştirilen fiil ve işlemler ile malların korunmasına ilişkin tedbirler konusunda, işlem veya fiillerin yapıldığı ya da tedbirin alındığı ülke hukuku dikkate alınacak.
Haksız fiilden doğan borçlar, haksız fiilin işlendiği ülke hukukuna tabi olacak. Haksız fiilin işlendiği yer ile zararın meydana geldiği yerin farklı ülkelerde olması halinde, zararın meydana geldiği ülke hukuku uygulanacak. Haksız fiilden doğan borç ilişkisinin başka bir ülke ile daha sıkı ilişkili olması halinde bu ülke hukuku gözönüne alınacak. Haksız fiile veya sigorta sözleşmesine uygulanan hukuk imkan veriyorsa, zarar gören, talebini doğrudan doğruya sorumlunun sigortacısına karşı ileri sürebilecek.
Taraflar, haksız fiilin meydana gelmesinden sonra, uygulanacak hukuku açık olarak seçebilecek.
Kişilik haklarının, basın, radyo, televizyon gibi medya yoluyla internet veya diğer kitle iletişim araçları ile ihlalinden doğan taleplere, zarar görenin seçimine göre çeşitli alternatifler sunuluyor. Buna göre, zarar veren, zararın bu ülkede meydana geleceğini bilecek durumda ise zarar görenin yaşadığı ülke hukuku, zarar verenin işyeri veya mutad meskeninin bulunduğu ülke hukuku veya zarar veren, zararın bu ülkede meydana geleceğini bilecek durumda ise zararın meydana geldiği ülke hukuku uygulanacak.
Kişilik haklarının ihlalinde cevap hakkı, süreli yayınlarda, münhasıran baskının yapıldığı ya da programın yayınlandığı ülke hukukuna tabi olacak.
Haber X