Mesajı Okuyun
Old 15-04-2009, 22:22   #9
Kerem Özgündüz

 
Dikkat C U M H U R İ Y E T

Cumhuriyet
Adı güzel,kendi güzel
Ama her güzel layık olduğu kişiye düşmez,Düşer hoyratın,kazmanın birisinie.Yaşamı kendine zehir eder.
Hoyratın elinde sararır solar.
Eğer Cumhuriyette yaşamak cumhuriyetin erdemini bilen insanlar elinde yönetiminde ise,anlam taşır.Değer taşır ,değeri olur.
Kafasının içi örümcek ağı gibi sarılmış bir yönetimin elinde ise sadece adı kalır.(Cumhuriyet)
Günümüzde acaba yukarıda yazılı olduğu düzere yönetilen,seçtiği kişiyi seçilmesinde etki sahibi olan kaç devlet vardır?Bizi yönetmesi için seçtiğimiz insanları kaç kişimiz tanıyor,ve seçilmesinde ne gibi bir etkimiz var.
Öyle ise bu yönetim şekline cumhurieyet demek sözden başka bir anlam taşırmı;
Gerçekten cumhuriyetle yaşayan devletlerdeki yaşam kalitesi ile cumhuriyeti sadece kağıt üzerinde gören
toplumlardaki yaşam kaletesi aynımıdır?
Esas cumhuriyetle yaşamak kişi başına yılda iki dolar matbuat giderinden Japonyada olduğu gibi yılda 500 dolar matbuat gideri yapabildiğimiz zaman yaşayacağımız cumhuriyettir.
Kerem Özgündüz