Mesajı Okuyun
Old 07-09-2008, 17:09   #1
Hümaniter

 
Varsayılan Bölgesel İnsan Hakları Rejimleri İnsancıl Hukuk Tarafından Sınırlanır mı?

Benim tartışmaya açmak istediğim konu uluslararası hukuk açısından acaba Cenevre Sözleşmeleri Kapsamında yapılan ve kabul edilen kimi uygulamalar Bölgesel Sözleşme pratiklerini sınırlamakta mıdır? Bu kapsamda mesela kimi meşru müdafaa halleri açısından uluslararası hukuktaki teşebbüsün genişleme hali ile A.İ.H.M. kararlarının hali karşılaştırıldığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkeme Kararları mı esas alınacak yoksa belli hallerde İnsancıl Hukuk'un kapsamı mı gözönünde tutlacak?