Mesajı Okuyun
Old 06-11-2011, 23:24   #1
tiryakim

 
Olumlu Hukuk Bürosu / Avukatlık Bürosu

Merhaba Değerli Meslektaşlarım ;

Tek başına çalışan avukat tabelasında Hukuk Bürosu ibaresi kullanamıyor.Bununla ilgili TBB Disiplin Kurulu kararı aşağıdadır.

Alıntı:

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Kararı 2005/318E, 2005/399K. İçtihat
Tek başına çalışan ve Avukatlık Ortaklığı kurmayan avukat "Hukuk Bürosu" ibaresi kullanamaz.
Şikayetli avukat hakkında bastırdığı ve dağıttığı kartvizitte tek çalıştığı halde "G. Hukuk Bürosu" unvanını kullandığı iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu, kast olmaması sebebiyle eylem sabit görülmeyerek disiplin cezası tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

Şikayetli bu başlık altında kart bastırdığı ve bir kısmını dağıttığının doğru olduğunu, mesleğe başlarken başka meslektaşlarından gördüğü ve beğendiğinden dolayı yaklaşık 1000 adet bastırdığını, ancak yasal olmadığını öğrenince kalan kartları imha ettiğini savunmuş, suçsuz olduğunu bildirmiştir.
Kovuşturmaya konu kartvizitte "G. Hukuk Bürosu" ibaresi yer almakta, alt kısımda ise Av. M. G. ismi bulunmaktadır.
Birden fazla avukatın, "aynı büroda birlikte çalışma" hali, Avukatlık Yasası'nın 44/A maddesinde düzenlenmiş olup, birlikte çalışan avukatların bir ya da birkaçının ad ve/veya soyadının yanında (Avukatlık Bürosu) ibaresinin kullanılmasının zorunlu olduğu, karşılıklı hak ve yükümlülükler, gelir ve giderlerin paylaşılması, büro yönetimi, birlikteliğin sona ermesinin birlikte çalışanlarca belirleneceği ve durumun kayıtlı oldukları baroya bildirilmesi gerektiği bildirilmiştir.
O halde tek başına çalışan avukatın usulüne uygun olarak prosedürü tamamlamadan ve birden fazla avukatın katılımı ile gerçek bir "Avukatlık Ortaklığı" kurmadan, "Avukatlık Ortaklığı" ve/veya yasa ve yönetmeliğe aykırı da olsa, "Hukuk Bürosu" ibaresi kullanması, kendisine haksız iş temin etmeye, meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açmaya yönelik ve aynı zamanda kamuyu yanıltıcı bir davranış olduğu tartışmasızdır.
Kullanıldığı sabit ve dosyada örneği bulunan kartvizit, Avukatlık Yasası'nın 55, TBB Meslek Kuralları'nın 7-8 ve TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin 5 ve 6. maddelerine açıkça aykırıdır.
Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulunca eylemin disiplin suçu oluşturmadığına ilişkin hukuksal değerlendirme isabetli bulunmamış, disiplin cezası tayini gerekmiştir.
Sonuç olarak, itirazın kabulü ile Afyonkarahisar Barosu Disiplin Kurulu'nun disiplin cezası tayinine yer olmadığına ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyada yeniden inceleme ve araştırmayı gerektirir bir husus bulunmadığından şikayetli avukatın "uyarma" cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verildi.


Peki Tek başına Çalışan Avukatın, Avukatlık Bürosu İbaresi kullanmasında herhangi bir hukuki engel varmıdır ?

Alıntı:

Mesela ;
Ak Avukatlık Bürosu
Avukat Abdülmüttalip AK
Tel:123456789

Alıntı:
http://www.grafikerler.net/3dsmax-av...rf-t63408.html

Bende büroma bu şekilde tabela yaptırmak istiyorum. Eğer bu şekilde yaptırırsam bir sıkıntı yaşarmıyım?

Teşekkürler...