Mesajı Okuyun
Old 02-06-2002, 19:48   #8
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan İtirazın iPtali davası tahsil davası mıdır, yoksa tesbit davası mıdır?

OLaya bir de tespit davası- eda davası ayrımından bakmak gerekmektedir.

Takip talebinde alacaklı, alacağını somutlaştırmadan doğrudan akdi ilişkiye dayalı alacak deseydi mahkeme elbette akdi ilişki içinde alacağın olup olmadığını tespit edecekti.. Ancak olayda, faturaya dayanılmış ve fatura kapsamında da vade farkı alacağı zikredilmiştir. Mahkemenin yapacağı, takip konusu olan fatura kapsamındaki vade farkı alacağının olup olmadığı , başka bir ifade ile itirazın bu temelde haklı olup olmadığını TESPİT olmalıdır. Tespit davsı niteliğini düşünürsek, sadece mevcut itiraz kapsamındaki takip konusu alacağın olup olomadığını tespitle yetinmek zorundadır.. başka bir ifade ile, bu davada alacağın başka bir sebepden kaynaklandığı tespit edilse bile, tahsil hükmü içermemesi nedeniyle ilamlı takip de yapılamayacaktı.. bu tespit mutlaka açılacak eda davasında delildir ancak, bağımsız ilamlı takibe konu edilemeyecek bir hükümdür...

Dava, normal eda (tahsil) davası olsaydı elbeteki, temel ilişkiden kaynaklanan alacak var ise (bunun nitelendirilmesinde hata olabilir, hakim hukuki nitelendirmeyi kendiliğinden yapardı) tahsile de hükmedilmek gerekecekti..

Benim fikrim bu olmakla beraber, konu doktrinde çok tartışmalı ve hatta tartışılmalıdır..

Sevgi ve saygılarımla..