Mesajı Okuyun
Old 22-02-2007, 12:16   #3
Turkmen

 
Varsayılan

SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇLAR86/2 : Kasten Basit Yaralama
89/1.2.3 Madde : Taksirle Yaralama
91/2.6 Madde : Ölüden Organ ve Dokun alma,Organ alma için ilan verme
97/1.Madde : Terk
98/1.Madde : Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme
99/2.Madde 2 Cümle :Çocuğun düşürtülmesine kadının rıza göstermesi
100.Madde : Çocuk Düşürme
104/1.2 Madde : 15 yaşını bitirenle rızaen cinsel ilişki
105/1.2 Madde : Cinsel Taciz
106/1 Madde : Tehdit
116/1.2 Madde : Konut Dokunulmazlığını İhlal
117/1.Madde : İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal
118/1.Madde : Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
120/1.Madde : Haksız Arama
121/1.Madde : Dilekçe Hakkının Kullanmasının Engellenmesi
122.Madde : Ayrımcılık
123.Madde : Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma
124/1.Madde : Haberleşmenin Engellenmesi
125.Madde : Hakaret
130.Madde : Kişinin Hatırasına Hakaret
132/3.Madde : Kendisi ile yapılan Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
133.Madde : Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
134/1.Madde : Özel hayatın gizliliğini ihlal
138.Madde : Verileri Yok Etmeme
153/2.Madde : İbadethane ve Mezarlıkları Kirletme
155/1.Madde : Güveni Kötüye Kullanma
156/1.Madde : Bedelsiz Senedi Kullanma
160.Madde : Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
162.Madde : Taksirli İflas
163/1.2.Madde : Karşılıksız Yararlanma
166.Madde : Suç eşyasını satın alanın öğrendiğinde haber vermemesi
170/2.Madde : Genel güvenliğin tehlikeye sokulması
171.Madde : Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması
174/3.Madde : Önemsiz miktarda patlayıcıyı satın almak
175.Madde : Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihlal
176.Madde : İnşaat ve yıkımla ilgili emniyet kuralarına uymama
177.Madde : Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması
178.cümle : İşaret ve Engel Koymama
179/2.3 Madde : Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
181/1.Madde : Çevrenin Kasten Kirletilmesi
182/1.Madde : Çevrenin Taksirle Kirletilmesi
183.Madde : Gürültüye neden olma

185/2.Madde : Su ve besinlere dikkatsizlikle zehir katma
191/1.Madde : Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak kabul etmek bulundurmak
193.Madde : Zehirli madde imal ve ticareti
194.Madde : Sağlık için tehlikeli madde temini
195.Madde : Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma
196.Madde : Usulsüz ölü gömülmesi
197/3.Madde : Bilmeden kabul ettiği sahte parayı tedavüle koymak
199/2.3 Madde : Kıymetli damgada sahtecilik
206.Madde : Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
209/1.Madde : Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması
210/2.Madde 1 cml : Sağlık mesleği mensuplarının gerçeğe aykırı belge düzenlemesi
215.Madde : Suçu ve suçluyu övme
216/2.3 Madde : Halkı aşağılama
217.Madde : . Halkı kanunlara uymamaya tahrik etme
219.Madde : Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
222. Madde : Şapka ve Türk Harfler Yasalarının yasaklarına aykırılık
225.Madde : Hayasızca hareketler
228,.Madde : Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
230 madde : Birden çok evlilik,hileli evlenme,dinsel tören
231/2.Madde : Dikkatsizlikle sağlık kurumlarında çocuğun karıştırılması
232/1.2.Madde : Aile efradına kötü muamele
233.Madde : Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal
234.Madde : Velayet hakkı olmayan aile bireyinin çocuğu kaçırıp alıkoyması
237/.Madde : Fiyatları etkileme
240.Madde : Mal ve hizmet satımından kaçınma
243.Madde : Bilişim sistemine girme
257/2.Madde : Görevi ihmal
259.Madde : Kamu görevlisinin ticareti
260.Madde : Kamu görevinin terki veya yapılmaması
261.Madde : Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
262.Madde : Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenmesi
264/1.2.Madde : Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
270.Madde : Suç üstlenme
272/1.Madde : Yalan tanıklık
278.Madde : Suçu bildirmeme
279 Madde : Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
280.Madde : Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
284.Madde : Tutuklu hükümlünün bulunduğu yeri bildirmeme
285.Madde sn fıkra: Görüntü yayınlama suretiyle gizliliğin ihlali
286 Madde : Ses veya görüntülerin yetkisiz kayda alınması
287.Madde : Yetkili hakim veya Savcı kararı olmadan Genital muayene
289/.Madde : Muhafaza görevini kötüye kullanma
290.Madde : Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması
291.Madde : Başkası yerine cezaevine girme
292/1.6 Madde : Hükümlü veya tutuklunun kaçması,infaz rejimine uymama
295/.2.Madde : Muhafızın görevini kötüye kullanması
297/2.Madde : İnfaz kurumuna yasak eşya sokma
300/2.Madde : İstiklal marşını aşağılama
ve ayrıca Özel kanunlarca blirlenen suçlar.(Örneğin 6831 sayılı Kanunda düzenlenen suçlar gibi)