Mesajı Okuyun
Old 03-04-2010, 14:03   #2
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Haşmet Sırrı Akşener, Tasarrufun İptali Davaları adlı eserinde, hüküm fıkrasının şu şekilde olması gerektiğini örnekliyor:

(dava konusu tasarruf, bir taşınmaz satışı ise)

...
Yukarıda açıklanan nedenlerle:
1-Davanın kabulü ile, davalı B ile davalı C arasında İstanbul Kartal ilçesi tapusunun ........numaralı taşınmazın satışı ile ilgili tasarrufun, TAKİP KONUSU ALACAK VE EKLENTİLERİNİN ULAŞTIĞI MİKTYARLA SINIRLI OLMAK ÜZERE İPTALİNE, tapudaki davalı C üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan davacı alacaklıya bu taşınmazın icraca haczedilerek satılmasını isteme hak ve yetkisinin tanınmasınma...
2-...

(sayfa 495)

faydalı olması dileğiyle...