Konu: Vekil
Mesajı Okuyun
Old 01-08-2011, 11:45   #4
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Vekil:

1.Talep edendir.

2.Kavgacı değil! Sonuç alıcıdır. Yol, yordam bilir. Çalıyı dolanır, köprüyü geçer…

3.“Usul” der,” önce gelir esastan” . Ve de şişeyi kırmadan çıkarır içindeki mantarı.

4.Usul’ün, Esas’tan; müvekkilin hukukunun, kendininkinden önce geldiğini bilir.

5.Aykırılıkların tespitini, Usul’e göre “arz eder”, “tutanağa geçirilmesini talep eder”, “dilekçe” verir.

6.Yasal talebinde Usul’den ayrılmadan ısrarcıdır; kabul ya da reddedilinceye kadar. Ret kararının aykırı olduğunu da yine Usul’den ayrılmadan savunur.

7.Müvekkilinin davasında, kendisinin konu olacağı başka bir davaya neden olmaz.

8.Sorun çözendir, sorun çıkaran değil!

9.Talebini oluşturan her bir sözcüğün efendisidir.

10.Seçilmiş sözcüklerinden oluşan, “talep” tümcesini, hedefe ulaşmak üzere, Usul’e uygun yöneltir.

11.Dilini; keskin ve sivri bir kılıç gibi kullanabilir, yasal sınırlarda. Yine de bilir ki; yılanı bile, tatlı dildir, deliğinden çıkaran.

12.Yerini bilir. Duruşma salonları da dahil.

13.Bilir ki; bu dünyada herkese bir yer verilir, yerini dolduran kişinin kendisidir; yaşarken de, öldüğünde de…

Üstadım; neden "avukat" değil de "vekil"?