Mesajı Okuyun
Old 18-11-2011, 23:29   #1
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan İYUK’nun 11/1 “Üst makamlara başvurma"

Acaba 6183 göre idaece düzenlenen ödeme emrine karşı, ödeme emrinin tebliğinden önce mahsuben ödenmiş iken, sebep unsuru yönünden sakat olarak düzenlenen ödeme emrinin ve mal bildirimi talebinin;

2577 sayılı İYUK’nun 11/1 “Üst makamlara başvurma:
Madde 11– 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce,idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni birişlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan,idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olanidari dava açmasüresini durdurur.” uyarınca, dava açılmadan önce geri alınması, talebi ile başvurulmuş olması dava açma süresini durdurur mu ?