Mesajı Okuyun
Old 25-11-2010, 18:14   #2
alper olgun

 
Varsayılan

Kira kontratında kiralananın özellikleri belirtilmiş olmalı. Dolayısıyla 3 katlı olduğu kontarttan anlaşılacaktır. Burada kanaatimce hakim eksik yatırılan kira bedellerinin mahkeme veznesine yatırılmasını ve kesin hükümle birlikte haklı çıkan tarafa verilmesine dair bir ara karar verecektir öncelikle. Yargılama süreci içerisinde ise bilirkişinin yapacağı tespit ile 1,5 katlı hale gelen kiralananın yeni kira bedeli tespit edilecektir. Tahliye talep etmesi hususunda ise; 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmesi halinde, kiralayan 6 ay içerisinde İcra Mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ve tahliyesini talep etmelidir. Aksi taktirde aynı kira alacağından dolayı ilamsız tahliye takibi yapamaz. Temerrüde düşürülmesi hali ise; kiralayanın, 1 yıllık kira dönemi içerisinde 2 kere ödenmemiş farklı kira bedelleri için ihtarname çekmesi gerekir. Somut olaydan 1 ihtarname olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bu da boş bir çaba olarak görünüyor.