Mesajı Okuyun
Old 13-01-2010, 17:12   #2
akkucun

 
Varsayılan

İyi günler, aradığınız kararın tam metni aşağıdadır...

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENİ

Bültenin Kapsadığı Tarihler
14 Eylül – 04 Ekim 2004
Yayımlandığı Tarih
05 Ekim 2004
Sayı
257

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından
Karar Tarihi: 16.09.2004
Karar No: 396
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde, bu mahkemelerin kurulmasına kadar asliye mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin Bakanlık teklifi görüşülerek,
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi bulunmayan yerlerde,
a)Bir asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde bu mahkemenin,
b)İki asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde bir numaralı asliye hukuk mahkemesinin
c)İkiden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde ise üç numaralı asliye hukuk mahkemesinin,
Yetkilendirilmesine, ilgili mahkemelerin yargı çevrelerinin ise adli yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatları olan ilçeleri kapsayacak şekilde belirlenmesine,

—— • ——