Mesajı Okuyun
Old 12-01-2013, 18:43   #21
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Pozitif Hukuk-Yorum

Alıntı:
Av.Nevra Öksüz

Alıntı:
KKİS'nin, istısnâ akdinin bir türü olarak kabulü soyut bir duruma değil; pozitif hukuka dayalıdır.

Pozitif Hukuk hükümleri:

1.TBK m.475/3 :
“Eser, işsahibinin taşınmazı üzerinde yapılmış olup, sökülüp kaldırılması aşırı zarar doğuracaksa işsahibi, sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz.”

KKİS. >>> Eserin “ sökülüp kaldırılması “ ! ?

2.TBK m.482/2
“Eser, işsahibinin arsası üzerine yapılıyorsa işsahibi, bedelden uygun bir miktarın… “

indirilmesini KKİS.’de işsahibi isteyebilir mi?

KKİS. >>> İşsahibine sözleşmeden “dönme” için bir gerekçe midir?

3.TBK m.483/2
“Eserin işsahibince verilen malzeme veya gösterilen arsanın ayıbı veya işsahibinin talimatına uygun yapılması yüzünden yok olması…” koşulları,

KKİS. İçin geçerli olabilir mi?

Görüş: “KKİS'nin, istısnâ akdinin bir türü olarak kabulü” Pozitif Hukuka dayalı bir “yorum”dur yalnızca…

Kabahat yorumcuda... Yorma dediler, yorma dediler...Yordu

Alıntı:
Av.Nevra Öksüz
Alıntı:
KKİS hakkında özel düzenleme yapılana kadar...


Sayın Öksüz,

Teşekkür ederim.
Saygı ile.