Mesajı Okuyun
Old 12-01-2013, 13:41   #19
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Görüş

KKİS. Karma özelliği, kapsamı, uygulanışı, 3.kişilere etkisi, tasfiyesi vb. nedenlerle, Eser Sözleşmesi’nden çok daha fazla Adi Ortaklık (TBK.m.620) sözleşmesine yakındır. Bu nedenle de “sürekli edimli sözleşme” olarak kabulü gerekir.

KKİS. (Adi ortaklık kapsamında): Arsa sahibinin malını (arsa), yüklenicinin emeğini (sermaye+ iş gücü), ortak bir amaca (yapının teslimi – taşınmaz satış taahhüdünün satışa dönüştürülmesi) erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri bir sözleşmedir.

"Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tabi adi ortaklık sayılır." (TBK.m.620/2).

Saygılarımla