Mesajı Okuyun
Old 12-01-2013, 12:13   #18
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan OLAY ve HUKUK-1

Yeni izleyiciler için ANIMSATMA!

I.TARTIŞILAN KONU: Yüklenicinin “Teslim Gününden Önceki Temerrüdü”

II.Konuyla ilgisi bakımından:

1.Eser Sözleşmesi

2.Para karşılığı inşaat sözleşmesi

3.Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (KKİS.)


III.ÖN SORUN: KKİS.’nin “Ani edimli” – “Sürekli edimli” olup olmadığı…

IV.Sözleşme tipinin nitelendirilmesinde

1.İş (arsa) sahibinin edime olan çıkarı (İşin teslimi)

2.Sözleşmeden doğan edim(ler) (Karma Sözleşmeden doğan edimlerin ifası- Adi Ortaklık)

V.HAREKET NOKTASI: "Hâkim, Türk hukukunu resen uygular." (HMK.m.33)

VI.ÇALIŞMA: Hangi madde uygulanmalıdır -m.126(?);m.473(?)

VII.Aşağıdaki “OLAY-1” ve “OLAY-2 İÇİN” ORTAK BİLGİ:

1.Yasanın belirtilen maddelerinde “İnşaatın seviyesi” kavramı bulunmadığından, bu unsurun ve

2.TMK m.1 ve m.2/1'nin

3.İBK. (E. 1983/3,K. 1984/1,T. 25.1.1984)’nin

(şimdilik) dikkate alınmaması ricasıyla…

OLAY-1:
TBK.m.126

Yanlar arasındaki “36 ayda teslim” koşullu ve “gecikme tazminatını” da öngören sözleşmenin (KKİS.) “ifasına başlanmış”, işin 18.ayında alacaklı (arsa sahibi -A); durum tespiti yaptırtarak, inşaatın ulaştığı evre itibariyle, yapının, kalan 18 ayda tamamlanıp teslim edilemeyeceği sonucuna ulaşmış ve yükleniciye karşı dava açmaya karar vermiştir.
Yüklenicinin “temerrüt” halinde olduğuna ve “sözleşmenin süresinden önce sona erdirilmesi” gerektiğine karar veren arsa sahibi (A), yüklenici (Y)’ye karşı

1.İfa ve gecikme tazminatı veya

2.Fesih

taleplerinden birini ileri sürebileceğine göre...

SORU-1: Seçimlik haklardan birini kullanmanın ölçütü nedir?


Kavram:

1.Temerrüt:

2.Seçimlik hak:

3. Tazminat - Zarar:

4.Gecikme tazminatı:

5.Fesih - İLERİYE ETKİLİ FESİH (Müspet Zarar)

OLAY-2:
TBK.m.473

Yanlar arasındaki “36 ayda teslim” koşullu ve “gecikme tazminatını” da öngören sözleşmenin (KKİS.) “ifasına başlanmış”, işin 18.ayında alacaklı (arsa sahibi-A); durum tespiti yaptırtarak, inşaatın ulaştığı evre itibariyle, yapının, “bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça” anlaşıldığı, sonucuna varmıştır.
Bu sonuçtan hareketle, yüklenici (Y)’nin işe “zamanında başlamış” ve işi “sözleşme hükümlerine aykırı olarak” geciktirmemiş olduğunu görmesine rağmen, arsa sahibi (A); kendisine “yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme” nedeniyle yükleniciye karşı dava açmaya karar vermiştir.

Kavram:

1.Zamanında işe başlamamak

2.İşin geciktirilmesi

3.İş sahibine yüklenemeyecek sebep

4.Sözleşmeden Dönme - GERİYE ETKİLİ FESİH (Menfi Zarar)

SORU-2: “İş sahibine yüklenemeyecek sebep” nasıl yorumlanmalıdır?

YASANIN MADDELERİ:

TBK.m126
- İfasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde, borçlunun temerrüdü hâlinde alacaklı, ifa ve gecikme tazminatı isteyebileceği gibi, SÖZLEŞMEYİ FESHEDEREK, sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir.

TBK.m. 473- Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da iş sahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, iş sahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın SÖZLEŞMEDEN DÖNEBİLİR.

SANAL HÜKÜM: ?

Saygılarımla