Mesajı Okuyun
Old 10-01-2013, 11:41   #12
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan Deneme 2'ye Dair

1.Yüklenicinin Teslim Gününden Önceki Temerrüdü: Tartışmaya açılan konudur

2.Uygulanacak yasa hükmü:

2.1.m.126 … diyorsak; Çünkü… İBK'ndaki "KKİS, sürekli edimli sözleşmedir"i kabul etmişizdir... Bu durumda TBK'da istısnâ akdinin bir türü olan KKİS için, sürekli edimli sözleşme kabulünde uygulanacak özel hüküm yoktur ve genel hükmü uygulamak gerekecektir.

2.2.m.473 … diyorsak (ki ben öyle diyorum ) Çünkü… "KKİS, istısnâ akdinin bir türüdür ve âni edimli sözleşmedir; âni edimli istısnâ akdinde yüklenicinin teslim gününden önceki temerrüdüne ilişkin TBK'da uygulanacak özel hüküm vardır ve bu da TBK m.473'tür."

3.KKİS. bağlamında Yargıç ve TBK.m.126,m.473:

3.1.Taleple bağlılık ilkesi- 3.2.Yargıç, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir (HMK.m.26-1). Hâkim, tarafların ileri sürdükleri maddi vakıalar ve talep sonuçlarıyla bağlı olmasına rağmen tarafların dayandıkları kanunî düzenlemelerle ve tarafların vasıflandırmalarıyla bağlı değildir. HMK m.33: "Hâkim, Türk hukukunu resen uygular."

4.Çünkülerin yanıtı için önce …

4.1.-4.1.1.-4.1.2.-4.2.-4.2.1.-4.2.2.-4.2.3.-4.2.3.1.-4.2.3.2.- 93 ve 97 no'lu mesajlarımda açıkladığım üzere KKİS, bence, âni edimli sözleşmedir...

.2.4.KKİS.’nin bir “Karma Sözleşme” oluşunun sözleşme tipine etkisi
KKİS'nin karma sözleşme olmasının sebebi:
4.2.4.1.Taşınmaz satış vaadi – Mülkiyeti nakil taahhüdü'nü de içeriyor olmasıdır. KKİS'nin istısnâ akdi ayağına ve istısnâ akdinin âni edimli sözleşme olmasına bu ayağın etkisi yoktur. Başka bir deyişle KKİS'nin taşınmaz satış vaadini de içeren bir sözleşme olması onu sürekli edimli sözleşme yapmaz...

4.2.4.2.Yapının teslimi ile alacaklı işsahibinin (arsa sahibinin) edime olan çıkarı gerçekleşir. Bu, bir an içinde olduğundan KKİS, âni edimli sözleşmedir.

Sayın Metin'e teşekkürlerimle,

Saygılar...