Mesajı Okuyun
Old 09-01-2013, 18:48   #11
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Deneme-2

Sayın Öksüz’e teşekkürümün ifadesi olarak…

1.Yüklenicinin Teslim Gününden Önceki Temerrüdü

2.Uygulanacak yasa hükmü:

2.1.m.126 … Çünkü…

2.2.m.473 … Çünkü…

3.KKİS. bağlamında Yargıç ve TBK.m.126,m.473:

3.1.Taleple bağlılık ilkesi

3.2.Yargıç, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir (HMK.m.26-1).

4.Çünkülerin yanıtı için önce …

4.1.Sözleşme tipinin irdelenmesi: Eser Sözleşmesi kapsamındaki KKİS.’nin

4.1.1.Ani Edimli mi?
(Alacaklı Arsayı verir, Borçlu yapıyı teslim eder!)

4.1.2.Sürekli Edimli mi?
(Alacaklı Arsayı verir…Borçlunun yapıyı teslim etmesi (edimini yerine getirmesi) zaman alır!)(Aslında başka bir edim de doğmaz!)

olduğunun tespit edilmesi gerekir.

4.2.Sözleşme tipinin belirlenmesindeki odak noktası:

4.2.1.Arsa sahibi (Alacaklı) açısından:

4.2.2.Yüklenici (Borçlu) açısından:

4.2.3.Edim(ler) açısından:

4.2.3.1.Arsa sahibinin (Alacaklı) edimi:

4.2.3.2.Yüklenicinin (Borçlu) edimi:

4.2.4.KKİS.’nin bir “Karma Sözleşme” oluşunun sözleşme tipine etkisi

4.2.4.1.Taşınmaz satış vaadi – Mülkiyeti nakil taahhüdü

4.2.4.2.Yapının teslimi

Sözü Sayın Öksüz'e bırakıyorum...

Saygı ile