Mesajı Okuyun
Old 09-01-2013, 17:16   #10
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Metin,
Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Sayın Öksüz,

Desem ki …
Konu bağlamında,"İşin özelliği" dikkate alınarak, iş sahibi “Sözleşmeden Dönme” (m.473) veya “Sözleşmeyi fesih” (m.126) hakkını kullanabilmekte (TMK.m.2 unutulmadan) özgür olsa…
O sözleşmeyi feshetmek istiyorsa özgür zaten, "ben sözleşmeyi feshediyorum ve yüklenicinin alacağını da sözleşmeye göre arsa payı olarak vereceğim" diyen arsa sahibine kim, ne diyebilir ki

Ben diyorum ki arsa sahibi, müteahhidin teslim gününden önce temerrüdü üzerine sözleşmeden dönse; müteahhit "bi' dakika KKİS, sürekli edimli sözleşmedir; bu sebeple TBK m.126'ya göre sözleşmeyi feshedebilirsin ancak; benim sözleşme bedelimi de arsa payı/taşınmaz olarak ödeyeceksin" diyebilir mi?

Akabinde de dediğim şu:

KKİS, âni edimli sözleşmedir=> özel hüküm TBK m.473 uygulanır... İnşaat TBK m.473'ün hakkaniyete uygun olmadığı bir aşamada ise TMK m.2 delaletiyle sözleşmenin feshine karar verilebilir...

İBK'ndaki "sürekli edimli sözleşme" tespitine itibar edilirse de:
KKİS, sürekli edimli sözleşme denir =>
özel hüküm -> yok
genel hüküm -> TBK m.126
Bu halde TBK m.126 uygulanır... Tabii ki bu durumda da inşaat, TBK m.126'nın uygulanmasının hakkaniyete uygun olmadığı bir aşamada ise TMK m.2 delaletiyle sözleşmenin geriye etkili feshine (sözleşmeden dönmeye) karar verilebilir...

Netice aynı gibi görünse de takdir edersiniz ki hukuken durum farklıdır. Aynı sözleşmeye hem 473'ü hem de 126'yı uygulayamazsınız...

diye düşünüyor ve özellikle 99 no'lu mesajınız ve tüm emekleriniz için çok teşekkür ediyorum...

Saygılar...