Mesajı Okuyun
Old 20-01-2007, 11:18   #3
Alper Ersan Demirci

 
Dikkat

sayın pınar hanım;

zaten eğitim hakkı ve çalışma hakkı bir insan hakkıdır.bunu herkes tanımak ve ihlal etmemek durumundadır.

kimseye devredilemez haklarda kişilik haklarından sonra eğitim ve öğretim hakkı gelir.
istersen aşağıda ben insan hakları evrensel beyennamesinden eğitim ve çalışma hakkıyla ilgili maddeleri yazdım bunlar sana yardımcı olabilir.
İnsan hakları evrensel beyannamesi

Madde 23
  1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
  2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
  3. çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
  4. Herkesin menfaatlerinin korunmasi için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.
<H4>Madde 26
  1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
  2. Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
  3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.
</H4>