Mesajı Okuyun
Old 21-05-2009, 21:49   #9
Mehmet Fikri Ateş

 
Varsayılan

Sy.hbe , tekrar ediyorum; benim kabul etmediğim ve karşı çıktığım asıl mesele yukarıdaki mesajımda belirttiğim cümlelerinizdi. Yani tüm noterleri suçlayıcı düşünceleriniz (haksız kazanç-noterler niye bu kadar zengin oluyor-parayı kime çıkıyolar)
Yasal düzenlemeye bakalım;

Noterlik Kanunu Yönetmeliği
Çevirme işlemleri
Madde 96 - Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.
Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüte yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter ter­cümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutunakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.
Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir kartonda saklanır. Noter, kartonunda yemin tutanağı bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz.
Noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretleri noterlik dairesinin gelirlerinden olup yevmiye defterine gelir olarak kaydedilir. Noterin çevirene ödediği para da dairenin giderlerindendir.
Çevirme ücreti hesaplanırken, çevrilmesi istenilen yazının sayfaları değil, çevirme yapıldıktan sonra noter tarafından yazdırılan değerli kağıdın sayfa sayısı esas tutulacaktır.!
Çevirme işleminin, ilgilinin bulunduğu yer noterliğinde yaptırılması mümkün bulunmayan hallerde, o noterlik aracılığı ile başka bir yer noter­liğinde çevirme yaptırılabilir. Bu takdirde, ilgiliden ayrıca, aracılık ücreti de tahsil olunur.

Uygulamaya gelirsek; benim bildiğim kadarıyla noterler, kanunda ve yönetmelikte belirtildiği üzere yeminli olması gereken tercümanları belirliyorlar. Çeviri işlemi geldiğinde de doğal olarak önceden yeminini aldığı(yönetmelik ifadesiyle: kartonunda yemin tutanağı bulunan) tercümana kişileri yönlendiriyorlar. Bu durumda sizin haklı olarak belirttiğiniz olgular ortaya çıkması kuvvetle muhtemel. Yani tercümanın yüksek miktarda ödeme istemesi vb. durumlar. ki çoğu yerde böyle oluyordur. noterden alacakları ücreti(ki noterler de vatandaştan alıyor) beğenmemeleri de bir gerçek..
Sonuçta tekrar ediyorum; gündeme getirdiğiniz sorunun çözülmesi gerektiğine ben de katılıyorum. noterlerin çeviri ücreti almaması düşünülebilir (elbette bu durum istenilen tercümana çeviri yaptırılıp notere onaylatılması şeklinde olamaz) ya da çeviri ücretleri biraz arttırılıp(bütün mesele tercümanların emeklerine karşı ücreti az bulmaları çünkü) sizin de dediğiniz gibi tercümanla muhattap sadece noter olabilir.

Son olarak; yukarıda a,b,c şeklinde saydığınız durumlar elbette olasıdır. Kanun,yönetmelik ve uygulamayı eleştirebilirsiniz. Gerekirse muhattap olduğunuz noterleri de eleştirebilirsiniz. Noterlik kurumunu da eleştirebilirsiniz(felsefi olarak).. Fakat noterleri itham altında bırakan türden genel ifadeler hoş değildir.Elbette kızgınlığınız sonucu bu düşünceyi belirtmişsinizdir, ki zaten toplumdaki kanı bu yönde.. Notere verilen ücretin(en azından büyük çoğunluğunun) noterin olduğu düşüncesiyle hareket ederiz hep. Çoğu işlemin yaklaşık yarısının,hatta bazen fazlasının devlete gittiğini ; notere kalan ücretin yaklaşık üçte birinin gelir vergisi olarak(ki daha önceki mesajımda belirttiğim üzere bu işin en düzgün yapıldığı meslek grubu) yine devlete gittiğini , geriye kalan miktarın da bir bölümünün yanında çalışanlara verilmesinden sonra noterin gerçek kazancının belli olduğunu bilmeyiz.. Elbette özellikle büyük şehirlerde bu kalan miktar da az değil.. az kazanıyolar diyemeyiz yani En azından ne kazandıkları, ne kadar vergi ödedikleri hep kayıt altında..
Haa bu düşünceleri söylerken genelleme yaptım.. mutlaka haksız kazanç sağlayan da vardır.. Sy.hbe uzlaşı noktamız da bunlar olsun

Sonuç olarak; esas olarak yansıttığınız sorunu ve görüşlerinizi-çözüm öneriniz kabul etmekle birlikte, toplumda oluşan ve yanlış bulduğum bir kanıyı eleştirmek istedim..