Mesajı Okuyun
Old 08-04-2014, 10:07   #8
av.medine

 
Varsayılan

Sayın Külcü aradan uzun zaman geçmiş ama son mesajınızda bahse konu ettiğiniz husus ile benzer bir davam var. Davada nüfus kaydının iptali talep edilen çocuk ; annenin kardeşinin çocuğu olup 12 yaşından sonra baba vefat edince evvela dede ; nüfus kaydının iptali için dava açıyor. Davanın devamı sırasında dede vefat edince kanuni mirasçıları davaya devam ediyor ve bu arada dava 8 sene sürüyor ve dava açıldığı tarihte küçük olan çocuk karar tarihinde 18 yaşını doldurmuş bir reşit birey.
Ben de yukarıdaki yorumlarda belirtildiği üzere bu türden davalarda davalı vekili olarak çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Fakat belli bir süre sonunda sırf miras hakkının aratması için ilgili çocuğa dava açmak ne kadar hakkaniyete uygun ve bu şekilde dava açanlara karşı hukuka uygun ne tür bir savunma yapılabilir. Sayın meslekdaşım acaba siz aradan geçen süre zarfında herhangi bir işlem yaptınız mı ?Netice de davamız karara aleyhimize bağlandı. Davalı çocuk bu aşamadan sonra yıllardır kullandığı SOYSİMİNİ KAYBEDECEK VE DAHİ YILLARDIR NÜFUSUNDA YAZILI ANNE VE BABA ADI FARKLI OLACAK. Bir de nüfus kaydı değişecek. Başlangıçta bu durumu bilen ve muvafakat veren kişilerin ; yıllar sonra bu hususta dava açması ne kadar hakkaniyete uygun ve hakkın kötüye kullanılması değil midir ?