Mesajı Okuyun
Old 15-08-2008, 14:43   #2
eke

 
Varsayılan

TCK 207 itibari ile 'bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.' şeklindedir.
Söz konusu olayınızda borçlandırıcı bir evrak sahte imza ile düzenlenmiştir. Dolayısıyla müvekkiliniz bir borç altına sokulmuştur ve bu borcun ödenmemesi durumunda cebri icra tehdidi kalacak ve mağdur olabilecektir. Benim düşünceme göre özel evrakta sahtecilik suçu vuku bulmuştur. Düzenlenen evrak özel belge niteliğindedir.
TCK da resmi evrakta sahtecilik gibi işlem gören belgeler (emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname.)sayılmıştır. Sizin olayınız, emtiayı temsil eden belge sayılır mı? Tartışılır. Net bir bilgi olmamakla beraber şikayet edip denemek lazım.