Mesajı Okuyun
Old 30-07-2007, 01:17   #14
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Sn. hakay,
Burada bir çelişki yok ki zaten..
Siyasi parti çatısı altında seçime giren kişi ile bağımsız aday olarak seçime giren kişi arasında sonuç olarak herhangi bir fark yoktur. Her ikisi de meclisin 550 üyesinden biridir.. Ankara'dan bir siyasi partiden aday olan vekil ile Rize'den bağımsız aday olan kimsenin temsil yeteneği aynıdır ve Anayasanın 80. maddesi her ikisine de aynı ödevi yükler. Esasen Anayasanın 80. maddesindeki bu vurgunun gerekliliği de tartışılır. Meclisin görev ve yetkileri Anayasa ile belli olduğu üzere bir bireyin yasama faaliyetinde yalnızca bölgesini temsil etmek gibi bir seçeneği zaten yoktur. Yapabilecekleri şeyler oldukça sınırlı olup bir de Siyasi Partiler Yasasının ağır kısıtlamaları üstüne bindiğinde kapsam iyice daralır.. Bu anlamda, ister bağımsız olarak girsin, ister bir parti çatısı altında girsin, her iki milletvekili de denk bir biçimde yasama organı olan meclisin eşit bireyleridir. Örneğin, çay fiyatını belirleme ile ilgili bir yasa hususunda her ikisi de oy verecektir ve her ikisinin oyu da eşit sayılacaktır. Rizeli olan bölgesinin tepkisini yansıtabilecekken, partili olanın bağlayıcı grup kararı alındığında böyle bir şansı da olmayacaktır. Özeli ilgilendiren böylesi kanunlar çok az geleceğinden, geneli ilgilendiren kanunlarda verecekleri oy, önerge vs. aynı etkinlikte olacaktır... Özünde kendi bölgemizden seçilen milletvekili bağımsız da olsa partili de olsa çoğunlukla kendi bildiğini okuyacaktır. Hele partili olursa yerel lobiler onu ne kadar baskı altına alırsa alsın. Bağlayıcı grup kararı alındığında ya partisinden istifa edecek ya da partisinin istediğini yapmak zorunda kalacaktır. Bağlayıcı grup kararının ülkemizde lobi kültürünün gelişmesinin önünde önemli bir faktör olması icabı hangi milletvekilinin nereyi temsil ettiğinin pek de bir önemi kalmamaktadır.