Mesajı Okuyun
Old 19-09-2021, 10:55   #2
selcukcete

 
Varsayılan

Sulh Hukuk Mahkemesi satış memuru malumunuz üzere pay satışını icra İflas Kanunu hükümlerine göre hazırlar.İİK. nun 129 maddesine göre "Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.Düzenlemesine göre 1 inci derecede konulan ipotek miktarını geçmesi gerekir.
Ayrıca ipotek alacaklısı aynı yasanın 132 maddesine göre ipotek limitinin altında satılmasına rıza gösterirse satış gerçekleşir.Aksi halde satış gerçekleşmez,iyi çalışmalar dilerim.